กิจกรรมกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี 2560

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงเเรม

ปฏิทินปฏิบัติงานกรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ประจำเดือน มีนาคม 2558

คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2557 เข้าตรวจประเมินโฮมสเตย์แม่กำปอง วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก รุ่นที่ 1

1
;