ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ราคากลางการดำเนินการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มนิติการ จำนวน 1 ราย

ดาวน์โหลดเอกสาร