ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ราคากลางการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสาร