ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร