ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ผลการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร