ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการบริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมการท่องเที่ยว "กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องคอ

ดาวน์โหลดเอกสาร