ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการบริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมการท่องเที่ยว "กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกร

ดาวน์โหลดเอกสาร