ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


การเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมทางน้ำคลองบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 3) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 73/2558 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร