ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ ๒)

ดาวน์โหลดเอกสาร