ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจัดจ้างดำเนินการกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นเพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรมด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีปนะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร