ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจัดจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทย (Thailand Stylist Street Food Makeover) ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

ดาวน์โหลดเอกสาร