ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ราคากลางการประกวดราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร