ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลดเอกสาร