ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน แหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร