ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร