ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร