ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลการประกวดราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นเพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรมด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร