ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร