ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ เรื่องราว เรื่องเล่าของชุมชน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร