ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลการประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศ (Thailand Stylist Street Food Makeover) ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร