ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบางแวก ภาษีเจริญ

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

กิจกรรม “ตักบาตรแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

โครงการฝึกจิตคิดดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

1
;