ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การตัดสิน โครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์”

ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชัย ใหม่จันทร์แดง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

พิธีเปิดตัวโครงการ “Thailand Tourist Police Road Show 2013” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ลานกิจกรรมแอโรบิค สวนรถไฟ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การทบทวนยุทธศาสตร์กรมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

รับมอบกระเช้าดอกไม้ ของที่ระลึก และของขวัญจากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน

1
;