ข่าวประชาสัมพันธ์


วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) สำหรับผู้ประสานงานฯ รายเดิมต่ออายุ และรายใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคริสตัล ชั้น ๒ โรงแรมตวันนา

รับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน

เปิดอบรมหลักสูตร ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวด้านอาหารและวัฒนธรรม

หนึ่งร้อยปี วันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

1