ข่าวประชาสัมพันธ์


"ชี้แจงกรณีนิวส์ดอทคอมออสเตรเลียเตือนกลโกงที่นักท่องเที่ยวพบในไทย"

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน " ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 39"

1