ข่าวประชาสัมพันธ์


หนึ่งร้อยปี วันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศกรมการท่องเที่ยว ปิดทำการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา

กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว วัด-วัง รอบเกาะรัตนโกสินทร์สำหรับมัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)

กรมการท่องเที่ยว เรียนเชิญมัคคุเทศก์เข้าร่วมอบรมสัมนา "หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับมัคคุเทศก์ 5 ภาษา" (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาสเปน)

การปฐมพยาบาลผู้ที่สงสัยถูกแมงกระพรุนพิษที่ปรับปรุง ๓ ภาษา

3