ข่าวผู้บริหารกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

กิจกรรม "ปั่นจักรยาน ปลูกป่า" ครั้งที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ประจำปีงบประมาณ 2559

3 ก.ค.59 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนกิจกรรมปั่นจักรยาน ปลูกป่า โดยมีนางสาวรัตนาวลัย ขันติจันฤาไชย ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรม "ปั่นจักรยาน ปลูกป่า" จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์หนองบางงู อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 550 ราย

;