ข่าวผู้บริหารกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

งานและร่วมกิจกรรม “ปั่น ปลูก เก็บ อย่างเก๋ไก๋ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปกป้องทะเล”

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว

งานจัดแสดงนิทรรศการสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว "เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย"

การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรม "ปั่นจักรยาน ปลูกป่า" ครั้งที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ประจำปีงบประมาณ 2559

1
;