ข่าวผู้บริหาร


การประชุมสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานและแนวทางการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ

โครงการ"ขยะใกล้ตัวช่วยกันเก็บ"

การท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนามัคคุเทศก์

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561

การประชุมแนวทางการต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานและจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทย

การประชุมติดตามความคืบหน้าการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี สนามที่ 15 PTT Thailand Grand Prix “Winter Test”

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนารถโดยสารสาธารณะ เพื่อเชื่อมโยงเป็นศูนย์กลาง(Hub)

การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 22

นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ติดตามโครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษาครบรอบ 13 ปี

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ติดตามโครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้าน Digital Tourism (MOU)

การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ครั้งที่ 3

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ครั้งที่ ๑

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน"อเมซิ่งมวยไทยแชมป์เปี้ยน 2018 ครั้งที่ 1

1