ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


อธิบดีกรมการท่องเที่ยวให้การต้อนรับ Miss universe 2018 ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

การเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเทียวและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม(CSR) ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง จ.อ่างทอง

กรมการท่องเที่ยวร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของกรมการท่องเที่ยว ครั้ง 2/2561

กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ “เที่ยวนี้ดีต่อใจ นักท่องเที่ยวสุขใจ…ชุมชนไทยยั่งยืน”

งานการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง

การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ครั้งที่ 4/2561

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์"

สถาบันวิจัยด้านน้ำพุร้อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของญี่ปุ่น (Japan Science Research Institute) เข้าพบ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

เดินทางไปตรวจราชการ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันสถาปนากรมการท่องเที่ยวครบรอบ 16 ปี

งานแถลงข่าว“โครงการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทยในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว” สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการ Clean Food Good Service Street Food Thailand 2018)

เข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561

การอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2561

ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด "รักกัน ชวนออกกำลังกาย สร้างสุขได้อย่างยั่งยืน"

1