ข่าวผู้บริหาร


การสัมมนาเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

การแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด "ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา"

เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

"รวมพลังไทยใส่ใจสุขภาพ (Sport Activity 4.0 Good Health and Good Life)"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน"

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย

"งานวันสถาปนากรมการท่องเที่ยวครบรอบ 15 ปี"

"โครงการสัมมนาเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด"

"พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับผู้ประกอบการด้านที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมการท่องเที่ยว"

"ออกกำลังกายเพื่อมวลชน ๔.๐ (Sports for All 4.0)"

"งานมอบรางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขัน การถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ครั้งที่ 5"

สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายการจัดการและบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว

"กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"

"การส่งมอบจักรยาน และ เสื้อชูชีพ ให้แก่ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน"

"งานปล่อยขบวนผู้เข้าแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ครั้งที่ 5"

"เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

"ออกกำลังกายเพื่อมวลชน ๔.๐ (Sports for All 4.0)"

"การอบรมการพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในการท่องเที่ยวทางทะเลสำหรับมัคคุเทศก์"

1