ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

วันที่ 17 ธันวาค 2559 เวลา 10.00 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)" จังหวัดนครนายก โดยมีนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก 5 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร. ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ