ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การหารือเตรียมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำในช่วงเทศกาล

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.30 น. นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการหารือเตรียมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำในช่วงเทศกาล โดยมีผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว