ข่าวผู้บริหาร


การแถลงข่าวการจัดนิทรรศการ "เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดนิทรรศการ "เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย" การแสดงผลงานต้นแบบสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการนำร่องตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ใช้ทุนวัฒนธรรมพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน ณ The House on Sathorn   ทั้งนี้ นิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ สยามพารากอน