ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวรดน้ำดำหัวขอพรจากนางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ อดีตอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ท่านที่ 2 และอดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสุพล ศรีพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ท่านที่ 4 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว