ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


หารือการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และได้สำรวจพื้นที่จัดงานบริเวณชายหาดพัทยาและแหลมบาลีฮาย

16 พฤษภาคม 2560 นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาบริการท่องเที่ยวเข้าพบ พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา เพื่อหารือการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และได้สำรวจพื้นที่จัดงานบริเวณชายหาดพัทยาและแหลมบาลีฮาย โดยมีนายชาญณรงค์ สุหงษา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมหารือและสำรวจพื้นที่ด้วย