ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


"รณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GREEN TOURISM)"

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ "รณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GREEN TOURISM)" ณ บริเวณลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จ.ชลบุรี
โดยนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ