ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


"การประชุมเผยแพร่แผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน"

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมเผยแพร่แผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 200 ราย เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ