ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยมีนายพงศ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้การตอนรับ ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม  จำนวนกว่า 200 คน  ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์