ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งานกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็
WC OK” โดยมีนายอักษร แสนใหม่ และนายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมการท่องเที่ยวเข้าร่วม นอกจากนี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ร่วมเสวนากับผู้แทนสถานีรถไฟกรุงเทพและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)