ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


อธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจและติดตามงานโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจและติดตามงานโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัตน์ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ นางสาวฐานิตย์ วงศ์วิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วย ทกจ. และคณะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการ ณ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมการรองรับคณะ ครม.สัญจรของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 นี้