ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


อธิบดีกรมการท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางไปตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมคณะ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเดินทางไปตรวจราชการ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ บึงสีไฟ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ ชุมชนย่านเก่าวังกรด และสถานีรถไฟพิจิตร ณ จังหวัดพิจิตร เพื่อรองรับคณะ ครม.สัญจรของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 นี้