ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขัน การถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 (Thailand International Film Destination Festival 2018)

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขัน การถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 (Thailand International Film Destination Festival 2018) โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมมอบรางวัล ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 8 อาคารสยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผลการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้นประจำเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ประจำปี 2561 มีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ทีมนักศึกษาต่างประเทศ (Grand Prize) ได้แก่ ทีมจากประเทศฟิลิปปินส์

- รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำเขตภูมิภาคการท่องเที่ยว จำนวน 8 รางวัล

- รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำกลุ่มภาคเหนือ (North Zone) ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง The Lanna Cluster (ทีมจากประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม) และ ภาพยนตร์เรื่อง The Cultural World Heritage Cluster (ทีมจากประเทศบราซิล)

- รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำกลุ่มภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East Zone) ได้แก่

ภาพยนตร์เรื่อง The Khong River Cluster (ทีมจากประเทศเนปาล) และ ภาพยนตร์เรื่อง The South Eastem Cluster (ทีมจากประเทศฟิลิปปินส์)

- รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำกลุ่มภาคใต้ (South Zone) ได้แก่

ภาพยนตร์เรื่อง The Royal Coast Cluster (ทีมจากประเทศอังกฤษ) และ ภาพยนตร์เรื่อง The Andaman Cluste  (ทีมจากสาธารณรัฐเช็ก)

- รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นประจำกลุ่มภาคตะวันออก (East Zone) ได้แก่

ภาพยนตร์เรื่อง The Active Beach Cluste  (ทีมจากประเทศสิงคโปร์)

- รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ทีมนักศึกษาไทย (Grand Prize) ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด