ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณลานหน้าพระพลบดี สนามกีฬาแห่งชาติ