ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กรมการท่องเที่ยวร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. - ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ได้มีการร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมฟังเทศน์ "พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙" ณ โถงกลางกรมการท่องเที่ยว