ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ “เที่ยวนี้ดีต่อใจ นักท่องเที่ยวสุขใจ…ชุมชนไทยยั่งยืน”

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายอนันต์  เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ “เที่ยวนี้ดีต่อใจ นักท่องเที่ยวสุขใจ…ชุมชนไทยยั่งยืน” ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ