ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมผู้บริหารกรมการท่องเที่ยวให้การต้อนรับนางสาวพิตรจิรา มณีเนตร ในการเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้มีการประชุมเพื่อทราบถึงภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยวด้วย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว