ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

การหารือเตรียมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำในช่วงเทศกาล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

การประชุมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม workshop

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ"เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง"

เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559

การประชุมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรมาส 4 และการแก้ปัญหาผลกระทบจากการปราบทัวร์ผิดกฎหมาย

งาน Thailand Friendly Design Expo 2016 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1

กิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว บรรยาย เรื่อง "แนวทางมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเ ทศไทย"

กรมการท่องเที่ยวร่วมงานวันสถาปนากองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวครบรอบ 25 ปี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะเยียมเยียนข้าราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พิธีรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พิธีรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) เพื่อปฏิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง

งานนิทรรศการ และประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในประกวดหัวข้อ ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยวที่สัมผัสได้ “12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus”

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับนันทนาการ

การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง

10