ข่าวผู้บริหาร


กรมการท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมการท่องเที่ยวรับมอบเงินสนับสนุนจาก ATTA

นางสาววรรณสิริ โมลากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาการอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว และรายได้ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2558

กรมการท่องเที่ยวจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการของกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 จัดกิจกรรมมหกรรมทีวีรักษ์โลก save the world expo

สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำรุ่นที่ 2 ของอินโดนีเซีย

กรมการท่องเที่ยวโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริการบริการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)

กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ณ แหล่งท่องเที่ยว เอเชียทีค ริเวอร์ฟรอนท์ ตามนโยบายปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ และไกด์เถื่อน

กรมการท่องเที่ยวจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

แถลงข่าวแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นกับการท่องเที่ยวไทย

ผนึกพลัง ๒ กระทรวง ขับเคลื่อน ๒ ยุทธศาสตร์ “ถนนอาหารปลอดภัย และ ตลาดสดน่าซื้อ”

กรมการท่องเที่ยว จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการท่องเที่ยวครบ ๑๓ ปี “13 ปีที่เดินทาง สร้างการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน”

ประชุมหารือกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา

ต้อนรับและรักษาความปลอดภัยให้กับสมาพันธ์รถจักรยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (MFJ)

สัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะนักท่องเที่ยวฟื้นฟูความเชื่อมั่น เผยหลากหลายมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเยี่ยมนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์

แถลงข่าวมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุระเบิด บริเวณแยกราชประสงค์

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม “bike for MOM ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

11