ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ Mr. Peng Zhikai, Director-General of Supervision & Management Department จากองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (CNTA)

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การแถลงข่าว เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจับกุมและดำเนินการกับทัวร์ศูนย์เหรียญ

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมการท่องเที่ยวครั้งที่ 1/2559

การสัมมนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และมอบนโยบายในการร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับและ ค้นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน

ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศเกาหลีเข้าเยี่ยมชมงานกรมการท่องเที่ยว

การสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

แถลงสถานการณ์และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

วันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี

ตรวจสอบและจับกุมขบวนการสวมบัตรประชาชนคนไทยประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ประชุมเตรียมการจัดงานมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

แถลงภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวไตรมาส 2/2559

ประชุมคณะมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีและมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาจากทั่วโลกที่เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 4

11