ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับนันทนาการ

การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง

การประชุมหารือเรื่องนโยบายด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว

แจกริบบิ้นดำประดับเหรียญ 25 สตางค์ เครื่องดื่มและลูกอมให้กับประชาชนที่มาร่วม ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการเตรียมการให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การประชุมการดำเนินงาน ณ จุดรับรองและอำนวยความสะดวกประชาชน ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (บริเวณด้านหน้าโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์)

การประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2559

การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง(Zipline Standard)

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว ร่วมเป็นเกียรติงานครบรอบ 14 ปีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานท่องเที่ยว ครั้งที่ 8-6/2559

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา นางธิดา จงก้องเกียรติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติและสมรรถนะของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว

ประชุมเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

ไทย-จีน ร่วมมือ MOU เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวคุณภาพ

มหกรรมรวมพลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 - 2/2559

รัฐและเอกชนร่วมผลักดันธรรมาภิบาลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

11