ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

งานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย

พิธีมอบรางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขัน การถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 (Thailand International Film Destination Festival 2018)

พิถีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561

เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประชุมกับคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561

ลงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชายแดน ณ ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การประชุมแนวทางการจัดระเบียนและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee)

การประชุมเพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางถ้ำและทางน้ำ

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 6ภายใต้แนวคิด “สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน”

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

งานแถลงข่าว “การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์”

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้สัมภาษณ์รายการ THAILAND TODAY ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT WORLD

งานปล่อยขบวนผู้เข้าแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยครั้งที่ 6 (TIFDF 2018)

การติดตามเจ้าหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยวที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จากกรณีเหตุการณ์เรือนำเที่ยวล่มและจมลงในทะเล ที่จังหวัดภูเก็ต

การจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน”

การอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น”

2