ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเปิดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2555

การประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ ตามตัวชี้วัดที่ 14 “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ” ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/2555

อำลานายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางมยุรี ทองสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว นางชุติมา พัฒนราช ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

พิธีเปิดงานครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ สนามศุภชลาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด จัดทอดผ้าป่าหาเงินช่วยวัดพนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช

นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผนึกความร่วมมือ “แดนมังกร” สานสัมพันธ์ท่องเที่ยวแน่นแฟ้น

เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ASEAN-KOREA CENTRE ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการท่องเที่ยว จัดอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี KOREAN LANGUAGE TRAINING COURSE FOR TOURISM PROFESSIONS ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2555

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ทำพิธีปล่อยแถวสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก ตามโครงการ สามล้อไทย ร่วมใจ ขจัดภัยจูงแขก ณ บริเวณลานกิจกรรม MBK AVENUE MBK CENTER

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม สนามกีฬาแห่งชาติ กรณีนักท่องเที่ยวประมาณ ๒๐๐ ราย ที่ถูกบริษัท ฟลามิงโก ทราเวล จำกัด หลอกให้โอนเงินค่าทัวร์ประเทศเกาหลีแล้วปิดบริษัทหนี

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟและสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกรมการท่องเที่ยว

นายสมประสงค์ โขมพัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว(CIO)เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ(PART)25-27 มี.ค.2553 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดโดยกองวิชาการท่องเที่ยว สพ

นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก)

นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก)

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานวันกีฬาข้าราชการพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆเข้าร่วมพิธีเปิด

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และ นางสุพรรณ แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : ทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร

34