ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยว จัดประชุม The Project Group Meeting (ASEAN Green Hotel & ASEAN Spa Services Standards) ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม Kantary Hills Hotel จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฟังธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพระราชธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มาบรรยายธรรม

พิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อาคารใหม่) ณ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 10 ปี กรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2555

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานแสดงผลงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวาระครบรอบ 1 ปี รัฐบาล

นายขจร วีระใจ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของกรมการท่องเที่ยว

พิธีเปิดการแถลงผลงานและแสดงผลงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวาระครบรอบ 1 ปีรัฐบาล “มหัศจรรย์การท่องเที่ยวและกีฬา”

กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กองกลาง กรมการท่องเที่ยว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า 10 ปี กรมการท่องเที่ยว”

พิธีเปิด งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2555

พิธีเปิดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2555

การประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ ตามตัวชี้วัดที่ 14 “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ” ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/2555

อำลานายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางมยุรี ทองสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว นางชุติมา พัฒนราช ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

พิธีเปิดงานครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ สนามศุภชลาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด จัดทอดผ้าป่าหาเงินช่วยวัดพนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช

นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผนึกความร่วมมือ “แดนมังกร” สานสัมพันธ์ท่องเที่ยวแน่นแฟ้น

เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

34