ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


นายพงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และคณะ มาร่วมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรนายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมการท่องเที่ยว ร่วมงานพิธีตั้งศาลพระภูมิประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกรมการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีกับดร. สุวัตร สิทธิหล่อ รองอธิบดีกรมพลศึกษา อดีตรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เลื่อนเป็นอธิบดีกรมพลศึกษา

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวผลการดำเนินการตามโครงการสำรวจความคิดเห็น(Poll)นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย ณ ห้องประชุม(ห้องเธียร์เตอร์) ชั้น 2 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ย;

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนางสาววรรณสิริ โมรากุล ผู้อำนวยการ กองกิจการภาพยนตร์ เดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 64 สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้นางมยุรี ทองสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชน ไปเยี่ยมชมมาตรฐานท่องเที่ยวไทย

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2554 จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายขจร วีระใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 73 ปี ศุภชลาสัย วังใหม่

ส.ค.ส.๒๕๕๓ พระราชทานจากในหลวงของเรา

นายสมประสงค์ โขมพัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว(CIO) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 6/2552 ในวันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานพัฒนาการท่องเ

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีร่วมพิธีสมโภชพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกล่าวต้อนรับ"สำนักงาน กพร.และทริส (Tris)"ในการตรวจประเมินมาตรฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ดร.เสกสรร นาควงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูล สำนักงาน พัฒนาการท่องเที่ยว(Data Warehouse)

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า โฮเท็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

38