ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่ 22

นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ติดตามโครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษาครบรอบ 13 ปี

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ติดตามโครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้าน Digital Tourism (MOU)

การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ครั้งที่ 3

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ครั้งที่ ๑

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน"อเมซิ่งมวยไทยแชมป์เปี้ยน 2018 ครั้งที่ 1

"งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย" ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561 (Thaiand Tourism Festival : TTF 2018)

การประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งสภาวิชาชีพมัคคุเทศก์

งานกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”

กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

พิธีปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

การบรรยายสไตล์ รมต.ท่องเที่ยว คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในหัวข้อ “ชวนเที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” ในแบบไทยเเลนด์ 4.0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

6